Đĩa Nam Châm 2 Chiều

Liên Hệ: 0989.19.4444
Liên Hệ: 0985.24.9999

Đĩa nam châm 2 chiều có thiết kế vô cùng độc đáo, rất khó bị phát hiện khi nhìn bằng mắt thường. Rất dễ sử dụng, không cần kỹ thuật chơi, dù là dân tay mơ đi chăng nữa, vẫn có thu được kết quả tốt.