Siêu Phẩm Bệ Từ Alpha Quét 360 Độ

Liên Hệ: 0989.19.4444
Liên Hệ: 0985.24.9999

Siêu Phẩm Bệ Từ Alpha Quét 360 Độ đánh cơ động và độ chuẩn xác tuyệt đối 100%

Lẻ = 1 Rung , chẵn = 2 Rung